Thứ hai, 27/3/2023
Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 32.73 A01, D01, D11, D12

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
32.73
Tổ hợp môn
A01, D01, D11, D12