Thứ bảy, 25/9/2021
Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 28 A01, D01, D11, D12

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
28
Tổ hợp môn
A01, D01, D11, D12