Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Tây Nguyên

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 21.25 D01, D14, D15, D66

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
21.25
Tổ hợp môn
D01, D14, D15, D66