Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Lạc Hồng

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 15.25 A01, D01, D09, D10

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
15.25
Tổ hợp môn
A01, D01, D09, D10