Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Hùng Vương

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 19 A00, A01, A09, D01

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A01, A09, D01