Thứ hai, 25/9/2023
Đại học Thành Đô

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 16.5 D01, D07, D14, D15

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
16.5
Tổ hợp môn
D01, D07, D14, D15