Thứ hai, 24/1/2022
Đại học Luật Hà Nội

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 25.35 A01

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
25.35
Tổ hợp môn
A01