Thứ sáu, 22/9/2023
Đại học Luật Hà Nội

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 24.5 D01

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
24.5
Tổ hợp môn
D01