Thứ năm, 23/9/2021
Đại học Luật Hà Nội

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 26.25 D01

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
26.25
Tổ hợp môn
D01