Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Kinh tế quốc dân

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 37.3 D01, D09, D10

Tiếng Anh hệ số 2

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
37.3
Tổ hợp môn
D01, D09, D10
Ghi chú
Tiếng Anh hệ số 2