Thứ sáu, 2/6/2023
Đại học Kinh tế quốc dân

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 35.85 A01, D01, D09, D10

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
35.85
Tổ hợp môn
A01, D01, D09, D10