Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Kinh tế quốc dân

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 36.5 A01, D01, D09, D10

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
36.5
Tổ hợp môn
A01, D01, D09, D10