Thứ ba, 25/6/2024
Học viện Tài chính

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 34.4 A01, D01, D07

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
34.4
Tổ hợp môn
A01, D01, D07