Chủ nhật, 3/7/2022
Học viện Tài chính

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 35.77 A01

Môn Toán >= 7.8; NV1-6

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
35.77
Tổ hợp môn
A01
Ghi chú
Môn Toán >= 7.8; NV1-6