Thứ sáu, 2/6/2023
Đại học Thủ Đô Hà Nội

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 33.4 D01, D14, D15, D78

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
33.4
Tổ hợp môn
D01, D14, D15, D78