Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Thủ Đô Hà Nội

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 34.55 D01, D14, D15, D78

TTNV <=2

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
34.55
Tổ hợp môn
D01, D14, D15, D78
Ghi chú
TTNV <=2