Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 15.5 A00, A01, C04, D01

Xét học bạ 18 điểm trở lên (toán 6 điểm trở lên)

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C04, D01
Ghi chú
Xét học bạ 18 điểm trở lên (toán 6 điểm trở lên)