Thứ năm, 16/9/2021
Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 18 A00, A01, C04, D01

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, C04, D01