Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Hòa Bình

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 16.5 D01, D14, D15, D78

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
16.5
Tổ hợp môn
D01, D14, D15, D78