Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Phương Đông

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 20 D01

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
D01