Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Đại Nam

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 15 D01, D09, D11, D14

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
D01, D09, D11, D14