Thứ năm, 16/9/2021
Đại học Đại Nam

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 14.5 D01, D09, D11, D14

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
14.5
Tổ hợp môn
D01, D09, D11, D14