Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 15 D07

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
D07