Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 15 C00, D01, D11, D14

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
C00, D01, D11, D14