Thứ sáu, 8/7/2022
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 25.89 D01

Ngoại ngữ >=9.2 NV<=1

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
25.89
Tổ hợp môn
D01
Ghi chú
Ngoại ngữ >=9.2 NV<=1