Thứ năm, 23/3/2023
Đại học Hồng Đức

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 16.7 A01, D01, D14, D66

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
16.7
Tổ hợp môn
A01, D01, D14, D66