Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Hồng Đức

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 16 A01, D01, D14, D66

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A01, D01, D14, D66