Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 15.5 D01, D15, D72, D96

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
D01, D15, D72, D96