Thứ tư, 7/12/2022
Đại học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 15 D01, D15, D72, D96

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
D01, D15, D72, D96