Thứ tư, 29/5/2024
Đại học Dân Lập Duy Tân

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 14 D01

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
D01