Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 22.74 D01

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
22.74
Tổ hợp môn
D01