Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 25.58 A01, D01, D10, D15

N1 >=8.8;TTNV<=2

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
25.58
Tổ hợp môn
A01, D01, D10, D15
Ghi chú
N1 >=8.8;TTNV<=2