Chủ nhật, 16/6/2024
Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 23.22 A01, D01, D78, D96

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
23.22
Tổ hợp môn
A01, D01, D78, D96