Chủ nhật, 24/9/2023
Đại học Kinh tế TP HCM

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 17 D01, D96

Phân hiệu Vĩnh Long

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
D01, D96
Ghi chú
Phân hiệu Vĩnh Long