Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Kinh tế TP HCM

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 27 D01, D96

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
27
Tổ hợp môn
D01, D96