Chủ nhật, 19/5/2024
Đại học Kinh tế TP HCM

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 26.3 D01, D96

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
26.3
Tổ hợp môn
D01, D96