Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Văn Lang

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 16 D01, D08, D10

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
D01, D08, D10