Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Văn Lang

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 18 D01, D08, D10

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
D01, D08, D10