Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Văn Hiến

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 22 A01, D01, D10, D15

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A01, D01, D10, D15