Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Văn Hiến

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 19 D01, D10, D15

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
D01, D10, D15