Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Đồng Tháp

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 18 D01

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
D01