Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Đồng Tháp

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 15.8 D01, D14, D15

Tiếng Anh nhân 2

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
15.8
Tổ hợp môn
D01, D14, D15
Ghi chú
Tiếng Anh nhân 2