Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Đồng Tháp

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 17 D01, D13, D14, D15

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
D01, D13, D14, D15