Thứ sáu, 8/7/2022
Đại học Vinh

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 22 D01, D14, D15, D66

Trên thang 40

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
D01, D14, D15, D66
Ghi chú
Trên thang 40