Chủ nhật, 19/5/2024
Đại học Vinh

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 23.75 A01, D01, D14, D15

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
23.75
Tổ hợp môn
A01, D01, D14, D15