Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Quảng Nam

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 14 A01

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A01