Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Quảng Nam

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 14 A01, D01, D11, D66

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A01, D01, D11, D66