Thứ tư, 29/6/2022
Đại học Phan Châu Trinh

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 A01, B00, C00, D01

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
A01, B00, C00, D01