Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Nam Cần Thơ

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 22.5 D01, D14, D15, D66

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
22.5
Tổ hợp môn
D01, D14, D15, D66