Thứ năm, 23/9/2021
Đại học Nam Cần Thơ

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 18 D01, D14, D15, D66

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
D01, D14, D15, D66