Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 15 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07