Thứ bảy, 25/3/2023
Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Thái Nguyên

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 21 A01, D01, D15, D66

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A01, D01, D15, D66