Thứ ba, 21/9/2021
Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Thái Nguyên

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 18.5 A01, D01, D15, D66

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
18.5
Tổ hợp môn
A01, D01, D15, D66