Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Dân Lập Phú Xuân

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 15 A01

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A01