Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Yersin Đà Lạt

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 17 A01, D01, D14, D15

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A01, D01, D14, D15