Thứ hai, 20/9/2021
Đại học Yersin Đà Lạt

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 15.5 A01, D01, D14, D15

Xét học bạ: 18 điểm

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A01, D01, D14, D15
Ghi chú
Xét học bạ: 18 điểm