Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 16 A01, D01, D09, D10

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A01, D01, D09, D10