Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Quy Nhơn

Sư phạm Tiếng Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140231 24.75 D01

Mã ngành
7140231
Điểm chuẩn
24.75
Tổ hợp môn
D01