Chủ nhật, 21/4/2024
Đại học Tây Nguyên

Sư phạm Tiếng Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140231 25.55 D01

Mã ngành
7140231
Điểm chuẩn
25.55
Tổ hợp môn
D01