Thứ năm, 30/3/2023
Đại học Tây Nguyên

Sư phạm Tiếng Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140231 22.35 D01, D14, D15, D66

Mã ngành
7140231
Điểm chuẩn
22.35
Tổ hợp môn
D01, D14, D15, D66