Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Tây Bắc

Sư phạm Tiếng Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140231 20 C00, C19, D01, D14

Mã ngành
7140231
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
C00, C19, D01, D14