Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Đồng Tháp

Sư phạm Tiếng Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140231 24 D01, D13, D14, D15

Mã ngành
7140231
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
D01, D13, D14, D15