Thứ năm, 23/3/2023
Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế

Sư phạm Tiếng Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140231 19 D01, D14, D15

Mã ngành
7140231
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
D01, D14, D15