Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế

Sư phạm Tiếng Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140231 18.5 D01, D14, D15

Mã ngành
7140231
Điểm chuẩn
18.5
Tổ hợp môn
D01, D14, D15