Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế

Sư phạm Tiếng Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140231 25.5 D01, D14, D15

Mã ngành
7140231
Điểm chuẩn
25.5
Tổ hợp môn
D01, D14, D15