Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Sư phạm Tiếng Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140231 22 A00

Mã ngành
7140231
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00