Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Sư phạm Tiếng Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140231 19 A01, D01, D09, D10

Mã ngành
7140231
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A01, D01, D09, D10