Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Quy Nhơn

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140202 24 A00, C00, D01, D78

Mã ngành
7140202
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
A00, C00, D01, D78