Chủ nhật, 1/10/2023
Đại học Quy Nhơn

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140202 24.45 A00, C00, D01

Mã ngành
7140202
Điểm chuẩn
24.45
Tổ hợp môn
A00, C00, D01