Thứ năm, 16/9/2021
Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140202 31 A00, A01, C04, D01

Thang điểm 40

Mã ngành
7140202
Điểm chuẩn
31
Tổ hợp môn
A00, A01, C04, D01
Ghi chú
Thang điểm 40