Thứ năm, 1/6/2023
Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140202 36.62 A00, A01, C04, D01

Mã ngành
7140202
Điểm chuẩn
36.62
Tổ hợp môn
A00, A01, C04, D01