Thứ năm, 19/5/2022
Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140202 32.5 A00, A01, C04

Mã ngành
7140202
Điểm chuẩn
32.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C04