Chủ nhật, 1/10/2023
Đại học Tây Nguyên

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140202 24.7 A00

Mã ngành
7140202
Điểm chuẩn
24.7
Tổ hợp môn
A00