Thứ sáu, 24/9/2021
Đại học Tây Nguyên

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140202 25.85 A00, C00, C03

Mã ngành
7140202
Điểm chuẩn
25.85
Tổ hợp môn
A00, C00, C03