Thứ ba, 30/5/2023
Đại học Hùng Vương

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140202 26.5 A00, C00, D01

Mã ngành
7140202
Điểm chuẩn
26.5
Tổ hợp môn
A00, C00, D01