Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Thủ Đô Hà Nội

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140202 25.15 D01, D72, D90, D96

Mã ngành
7140202
Điểm chuẩn
25.15
Tổ hợp môn
D01, D72, D90, D96