Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Thủ Đô Hà Nội

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140202 33.7 D01, D72, D96

Mã ngành
7140202
Điểm chuẩn
33.7
Tổ hợp môn
D01, D72, D96