Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Thủ Đô Hà Nội

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140202 33.95 D01, D72, D78, D96

TTNV <=4

Mã ngành
7140202
Điểm chuẩn
33.95
Tổ hợp môn
D01, D72, D78, D96
Ghi chú
TTNV <=4