Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Hồng Đức

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140202 27.63 A00, C00, D01, M00

Mã ngành
7140202
Điểm chuẩn
27.63
Tổ hợp môn
A00, C00, D01, M00