Thứ ba, 30/5/2023
Đại học Trà Vinh

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140202 19 A00, A01, D84, D90

Mã ngành
7140202
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A01, D84, D90