Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Trà Vinh

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140202 20.25 A00, A01, D84, D90

Mã ngành
7140202
Điểm chuẩn
20.25
Tổ hợp môn
A00, A01, D84, D90