Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Trà Vinh

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140202 A00, A01, D84, D90

Mã ngành
7140202
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
A00, A01, D84, D90