Chủ nhật, 19/9/2021
Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140202 19 D01

Mã ngành
7140202
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
D01