Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140202 22.85 D01

TTNV<=1

Mã ngành
7140202
Điểm chuẩn
22.85
Tổ hợp môn
D01
Ghi chú
TTNV<=1