Thứ sáu, 2/6/2023
Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140202 24.8 D01

Mã ngành
7140202
Điểm chuẩn
24.8
Tổ hợp môn
D01