Thứ hai, 20/9/2021
Đại học Tây Bắc

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140202 18 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7140202
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01