Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Tây Bắc

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140202 25.9 A00

Mã ngành
7140202
Điểm chuẩn
25.9
Tổ hợp môn
A00