Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Tây Bắc

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140202 26 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7140202
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01