Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Đồng Tháp

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140202 23.28 C01

Mã ngành
7140202
Điểm chuẩn
23.28
Tổ hợp môn
C01