Thứ bảy, 25/6/2022
Đại học Đồng Tháp

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140202 22 C01, C03, C04, D01

Mã ngành
7140202
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
C01, C03, C04, D01