Thứ năm, 1/6/2023
Đại học Đồng Tháp

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140202 19 C01, C03, C04, D01

Mã ngành
7140202
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
C01, C03, C04, D01