Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Hoa Lư

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140202 15.5 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7140202
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01