Chủ nhật, 19/5/2024
Đại học Hoa Lư

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140202 25.05 A00

Mã ngành
7140202
Điểm chuẩn
25.05
Tổ hợp môn
A00