Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Hà Tĩnh

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140202 26.04 C04

Mã ngành
7140202
Điểm chuẩn
26.04
Tổ hợp môn
C04