Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Hà Tĩnh

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140202 19 C04, C14, C20, D01

Mã ngành
7140202
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
C04, C14, C20, D01